Kurs obejmuje program z gramatyki opisowej języka włoskiego dla I roku PW (studia I stopnia), semestr letni.