Materiały uzupełniające do konwersatorium z wiedzy o akwizycji i nauczaniu języków.