Asynchroniczne zajęcia dla studentów filologii polskiej (III FP) z zakresu odmian i dyskursów współczesnej polszczyny.