Celem modułu jest zapoznanie studentów z formami dokumentów gromadzonych w różnych typach instytucji (bibliotekach, ośrodkach informacji, archiwach, filmotekach, fonotekach, muzeach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, teatrach i in.). Moduł umożliwia studentowi wdrożenie w problematykę gromadzenia, ewidencji, opracowania i przechowywania dokumentów, które służą i wspomagają ich udostępnianie. W osiągnięciu tych celów jest pomocna analiza przykładów dobrych praktyk przechowywania i udostępniania dokumentów w wybranych ośrodkach.