W ramach modułu studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat budownictwa bibliotecznego, współczesnych kierunków projektowania i aranżacji przestrzeni bibliotecznej oraz designu bibliotek w Polsce i na świecie, zgodnego ze wskaźnikami oceny jakości powierzchni bibliotecznych. Realizacja modułu ma doprowadzić do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania i aranżacji nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej.