Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.