Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi schematami metadanych oraz nabycie umiejętności w zakresie opracowania zasobów internetowych. Przedmiotem kursu są m.in. metadane dla różnych typów obiektów, ontologie formalne oraz metadane w projekcie Semantycznego Weba.