Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi schematami metadanych oraz nabycie umiejętności w zakresie opracowania zasobów internetowych. Przedmiotem kursu są m.in. nowe standardy katalogowania, modele metadanych bibliograficznych oraz schematy metadanych dla różnych typów obiektów gromadzonych w bibliotekach.