Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich niestacjonarnych.