Organizacja i zarządzanie biblioteką to kurs e-learningowy w trybie 30 godzin, stanowiący pomocnicze narzędzie do przedmiotu Organizacja i zarządzanie biblioteką.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranym zakresem tematyki organizacji i zarządzania biblioteką. Podczas kursu zostaną omówione m.in.: podstawowe zagadnienia: zarządzanie, organizacja, planowanie w bibliotece, ponadto tematyka taka, jak:  otoczenie biblioteki, struktury organizacyjne w bibliotece, dokumentacja organizacyjna biblioteki, kultura organizacyjna, motywowanie pracowników, techniki i style kierowania, proces rekrutacji i selekcji pracowników, konflikty w bibliotece.