W ramach modułu studenci zapoznają się z podstawowymi aktami prawnymi ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem prawa własności intelektualnej, własności przemysłowej i prawem autorskim oraz ich zastosowaniem i przestrzeganiem w działalności instytucji e-społeczeństwa.