Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką systemów organizacji wiedzy (SOW). W ramach kursu studenci zapoznają się z definicją i określeniami wiedzy, sposobami jej organizowania w SOW oraz poznają różne typy tych systemów. Przedmiotem zajęć będą zarówno tradycyjne SOW, takie jak kartoteki haseł wzorcowych (autorytarnych), schematy klasyfikacyjne, systemy kategoryzacyjne, taksonomie, jak i SOW wykorzystywane w projekcie Semantycznego Weba.