Celem modułu jest przygotowanie studentów do samodzielnego tworzenia baz danych w środowisku Microsoft Access.