W ramach modułu studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny i selekcji informacji. Realizacja modułu ma na celu zaznajomienie studentów z cechami, jakością i ekologią informacji. Studenci poznają kryteria i metody oceny oraz selekcji informacji. Uczą się wykorzystania narzędzi i technologii wspomagających ocenę jakości informacji.