Kurs dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (rok akad. 2017/2018)