Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu krajowej i międzynarodowej działalności normalizacyjnej, prowadzonych prac normalizacyjnych oraz informacji normalizacyjnej. Wiedza ta stanowi ważny obszar działalności informacyjnej w instytucjach e-społeczeństwa, w których normy są coraz częściej postrzegane jako znaczący atut dla społeczeństw, przedsiębiorstw, konsumentów i środowisk naukowych.