Materiały dydaktyczne i informacyjne do wykładów i ćwiczeń dla studentów II roku niestacjonarnych studiów magisterskich uzupełniających