Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacyjne do modułu Systemy biblioteczne.

Przeznaczony jest dla studentów III roku studiów licencjackich stacjonarnych na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w roku akademickim 2019/2020