Kurs zawiera materiały dydaktyczne do wykładów z modułu Nauka o informacji.

Celem modułu jest przybliżenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu nauki o informacji. W trakcie wykładów studenci zapoznają się z genezą dyscypliny, kierunkami rozwoju, jej terminologią, metodami i technikami badawczymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, najważniejszymi czasopismami i książkami, a także poznają główne kierunki badawcze.

Kurs dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Architektura informacji.