Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi schematami, standardami i modelami metadanych oraz nabycie umiejętności w zakresie opracowania zasobów informacyjnych. Przedmiotem kursu są metadane dla różnych typów obiektów oraz metadane w projekcie Semantycznego Weba.