Celem modułu jest zapoznanie studentów z różnymi typami dokumentów specjalnych gromadzonych w bibliotekach i instytucjach kultury oraz nabycie umiejętności w zakresie opracowania formalnego tych dokumentów z wykorzystaniem odpowiednich norm, przepisów i formatów.