Kurs do modułu Zarządzanie zespołem, w ramach którego studenci poznają podstawowe zasady działania zespołowego we współczesnych organizacjach oraz mechanizmy rządzące zachodzącymi w nich procesami.