Kurs do modułu Systemy biblioteczne.

Przeznaczony dla studentów II roku studiów licencjackich stacjonarnych na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni)