Kurs do ćwiczeń w ramach modułu Zarządzania zbiorami bibliotecznymi - Udostępnianie. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu zasad i form udostępniania zbiorów w poszczególnych typach bibliotek, standardów organizowania działalności informacyjnej i usług wynikających z audytów preferencji klientów oraz planowania do ich realizacji przyjaznej przestrzeni architektonicznej. Realizacja modułu ma doprowadzić do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie polityki udostępniania zbiorów, informacji i usług w różnych typach bibliotek, a także obowiązujących regulacji prawnych (regulaminy, standardy udostępniania, także w przestrzeni wirtualnej).