W ramach kursu student zdobywa wiedzę na temat historii, kierunków rozwoju i aktualnego stanu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej jako języka informacyjno-wyszukiwawczego wykorzystywanego w procesie rzeczowego opracowania dokumentów bibliotecznych. Student poznaje metodologię klasyfikowania przy pomocy UKD, potrafi samodzielnie klasyfikować różnego typu dokumenty.