Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich na kierunku filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim. Na platformie zostaną umieszczone materiały dla uczestników w postaci plików z opracowanymi zagadnieniami.