Kurs dla grupy nr 5

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnej lingwistyki tekstu i dyskursu oraz kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu z wykorzystaniem instrumentarium metodologicznego współczesnego językoznawstwa.