Materiały dla studentów 1 roku anglistyki (specjalność tłumaczeniowa z języka japońskiego) z ćwiczeniami z czytania oraz rozumienia ze słuchu.