Kurs przedstawia wykładową część zajęć z zakresu metodyki doradztwo filozoficznego.