Kurs z metod i narzędzi coachingu cz. 2 obejmujący zagadnienia teoretyczne, praktyczne oraz ćwiczenia i zadania sprawdzające wiedzę.