W ramach zajęć (ćwiczeń oraz wykładów) studenci zapoznawani są z wybranymi zjawiskami literackimi niemieckiego obszaru językowego, poznają sylwetki poszczególnych twórców należących do kanonu i spoza niego, a takżę problematykę oraz poetykę wybranych dzieł, które w sensie historyczno-literackim umiejscowić można w epoce klasyczno-romantycznej, poromantycznej, przedmarcowej lub realizmu. Dominujący model analityczno-interpretacyjny to perspektywa historyczno-literacka, sprzężona w wybranych przypadkach z perspektywą genderową i/lub psychoanalityczną.