Uczestnicy kursy nabywają praktyczne umiejętności analizy i opisu struktur fleksyjnych i składniowych. Otrzymują pomocnicze materiały, ćwiczenia sprawdzające, a także biorą udział w dyskusjach online.