Kurs dla studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa gr (2) w ramach kształcenia zdalnego z przedmiotu Bibliografia w działalności naukowej i edukacyjnej.