Przedmiot obejmuje cykl zajęć poświęconych zastosowaniu nowych technologii w pracy zawodowego tłumacza. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów w laboratorium komputerowym. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami oraz funkcjonowaniem komputerowych programów wspomagających tłumaczenie, a także innych programów niezbędnych w codziennej pracy tłumacza, które służą do przetwarzania dokumentów tekstowych na pliki edytowalne oraz do zarządzania terminologią.

Treści zajęć obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 1. Zapoznanie ze specyfiką i uwarunkowaniami pracy tłumacza, poznanie metod i technik pracy tłumacza.
 2. Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych.
 3. Bazy terminologiczne, wyszukiwanie słownictwa w dostępnych źródłach
 4. Narzędzia CAT (Program Trados i memoQ).
 5. Pozostałe narzędzia wspomagające zarządzanie tłumaczeniami.
 6. Doskonalenie kompetencji językowej w zakresie języka polskiego i niemieckiego: ćwiczenia leksykalne, automatyzacja struktur językowych charakterystycznych dla określonych kontekstów komunikacyjnych oraz zwiększanie swobody językowej.
 7. Ćwiczenia służące wzmocnieniu asocjacji fraz polskich i niemieckich.
 8. Prezentacja specyfiki poszczególnych rejestrów języka niemieckiego, na przykładzie tekstów technicznych, użytkowych i ekonomicznych.
 9. Praca z tekstami dotyczącymi wybranych kręgów tematycznych: poszerzanie i utrwalanie aktywnego specjalistycznego zasobu słownictwa w języku niemieckim.
 10. Analiza różnych rodzajów tekstów specjalistycznych pod względem struktur i konstrukcji gramatycznych, typowych dla omawianych zakresów tematycznych.
 11. Ćwiczenia w zakresie rozumienia specjalistycznych tekstów w języku niemieckim.
 12. Ćwiczenie umiejętności przekładu tekstów specjalistycznych.
 13. Ćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy nad poprawą znajomości języka, z wykorzystaniem różnych źródeł.