Celem zajęć jest omówienie następujących zagadnień:

 • środowisko geograficzne, społeczno-polityczne i kulturowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • aktualne wiadomości z krajów D-A-CH
 • geografia
 • specyfika poszczególnych regionów, zabytki, ciekawostki
 • życie codzienne
 • gospodarka
 • polityka
 • szkolnictwo
 • kultura, literatura, muzyka, film, wybitni reprezentanci sztuki, nobliści
 • historia
 • relacje polsko-niemieckie, różnice kulturowe, stereotypy