Kurs dla studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa gr (1) w ramach kształcenia zdalnego z przedmiotu Bibliografia w działalności naukowej i edukacyjnej.