Celem zajęć jest omówienie następujących zagadnień:

LEKSYKA:

 • smultronställe
 • Sveriges regioner
 • matkultur
 • slang och vardagliga uttryck
 • sanning och lögn
 • brott och straff

GRAMATYKA:

 • substantiv: (o)bestämd form
 • pronomen: relativa pronomen ’vilket’ och ’något som’
 • adjektiv: efter några verb, superlativ bestämd form, adjektiv + t: special
 • presens och perfekt particip
 • presens perfekt för framtid
 • verb: verbformer, tempusval, tycka/tänka/tro, konditionalis 1 och 2, S-passiv
 • verbpartikel och preposition
 • verb med -s
 • frågeord + ’som helst’
 • indirekt tal
 • allt + komparativ
 • tidsuttryck: varje, varannan, vartannat
 • konjunktioner och subjunktioner: ju ... desto etc.
 • man/ens/en/sin
 • nog/väl/ju