Celem zajęć jest omówienie następujących zagadnień:

LEKSYKA:

 • språk
 • kropp och själ
 • relationer
 • idiomatiska uttryck, slang

GRAMATYKA:

 • partikelverb
 • prepositioner
 • ordföljd: avvikelser från positionsschemat
 • konjunktioner och subjunktioner
 • textbindning
 • bisatser
 • perfekt particip
 • tempusharmoni
 • jämförelser
 • prepositionsuttryck
 • verbets s-form och passiv
 • relativa bisatser