Wykład w formie e-learningu dla studentów I roku kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na wydziale Humanistycznym