Kurs dla studentów Informacji Naukowej i bibliotekoznawstwa na wydziale humanistycznym.