Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku studiów studiów licencjackich na kierunku filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim. Zawiera pliki z materiałami do zajęć z gramatyki oraz ćwiczeń gramatycznych.