Tematy zostały opracowane przez pracowników Zakładów: Lingwistyki Tekstu, Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość oraz Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki IJRiT UŚ