Moduł Historia sztuki współczesnej polskiej obejmuje prezentację zjawisk z zakresu sztuki współczesnej w Polsce po 1945 roku aż do czasów obecnych. Podczas wykładu omówione zostają najważniejsze zagadnienia w układzie chronologicznym, w nawiązaniu do równoległej sztuki światowej, ale przede wszystkim w złożonym kontekście polityczno - społecznym sztuki polskiej. Zajęcia uwzględniają także obrzeża sztuki i zagadnienia sztuki użytkowej (projektowej, wzornictwa, itp.). W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z wybranymi publikacjami i zagadnieniami dotyczącymi polskiej sztuki współczesnej, czynnie biorąc udział w debatach i dyskusjach. W ramach zajęć przewidziane zostały wyjazdy terenowe.