Moduł Historia sztuki współczesnej powszechnej obejmuje prezentację zjawisk w sztuce na świecie po 1945 roku. Tematyka zajęć teoretycznych uwzględnia charakterystykę najważniejszych wydarzeń, postaci, galerii, muzeów oraz instytucji kulturalnych związanych ze sztuką współczesną. Poruszane są także zagadnienia związane ze sztuką użytkową i z pogranicza dyscyplin. Program modułu oprócz wiedzy teoretycznej, przygotowuje studenta do samodzielnej analizy współczesnych wydarzeń artystycznych w ich wieloaspektowej złożoności.