Celem merytorycznym wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę, zagadnienia oraz terminologię współczesnej aksjologii oraz prakseologii. Chodzi o zapoznanie z głównymi koncepcjami, dziedzinami i pojęciami aksjologii przez zaprezentowanie historii rozwoju aksjologii.