Praktyczna nauka języka włoskiego: język pisany, I rok, 

semestr letni 19/20

kod W1-FNWT-S1-PNJW-2