Punkt ciężkości kursu spoczywać będzie na praktycznym ćwiczeniu sporządzania tłumaczeń literackich.