Seminarum specjalizacyjne poświęcone jest historii, ustrojowi politycznemu, kulturze, rozwojowi w gospodarce, nauce i technice Niemiec 1871-1918.