Semestralny (lato 2019/2020) kurs historii literatury Młodej Polski oparty na zadaniach analityczno-interpretacyjnych związanych z samodzielną lekturą tekstów literackich i opracowań naukowych.