Kurs obejmuje część zajęć z przedmiotu Historia sztuki Śląska dla studentów II roku studiów I stopnia z historii sztuki, które z uwagi na zawieszenie stacjonarnej działalności dydaktycznej nie mogą zostać przeprowadzone w tradycyjnej formie.